Kunst 2022

De essentie van de ontmoeting

“Basic menselijk contact, zoals oogcontact en de uitwisseling van woorden, is voor de psyche wat zuurstof is voor de hersenen. Als je je in de steek gelaten voelt door de wereld, ga dan zoveel mogelijk interactie aan.”

Martha Beck

Pleinen zijn plaatsen waar mensen traditioneel samenkomen, elkaar ontmoeten en zaken uitwisselen. Niet alleen producten en diensten, maar ook nieuws en persoonlijke verhalen. Toch ligt meestal de focus vooral op economie, parkeerruimte, etc. en wordt er weinig aandacht besteed aan de sociale dimensie.

Deze opstelling biedt symbolisch de ruimte om weer in gesprek te gaan. De stoelen zijn uitgezaagd in eikenhout boomstammen. Zij bieden een stevige basis om te delen, de gedachten, de ervaringen, de verhalen in het gesprek.

De schors op de planken symboliseert de vergankelijkheid. Het laat de tekenen van het verstrijken van de tijd zien. Alles verandert in een voortdurend stromen. De COVID pandemie leert ons recent dat alles van voorbijgaande aard is. Niets is statisch.

Ook de natuur laat de vergankelijkheid zien. De schors van een boom die langzaam vergaat. Toegepast op ons dagelijks leven is vergankelijkheid een uitnodiging om elke dag te ‘stromen’ en te genieten van het moment, zonder je te laten tegenhouden door het gewicht van het verleden of je te laten afschrikken door de onzekerheden van de toekomst.

De cirkels van ijzer, verkleurd door de natuur in bruine tinten, staan voor een vorm van volledigheid en verbondenheid. De ronde vorm van een cirkel wordt geassocieerd met de verbondenheid aan liefde, energie en kracht. Ook oneindigheid wordt gesymboliseerd door de cirkel toegekend.

Met deze opstelling wil ik een impuls geven aan het gevoel ‘er te zijn’, de ontmoeting en het delen is daarvoor essentieel.

Tjitze Hoekstra
Inwoner Saint Pompon
Juni 2022